Speditör - Massor med speditör

Transporter i Sverige utförda av åkerier

Åkeriernas Bränsletransporter

Det finns många olika typer av gods som behöver transporteras på landsväg med lastbil av åkerierna. Som komplement till lastbilstransporterna används järnväg för tunga långa transporter och sjöfart för riktigt långa transporter eller för riktigt tungt gods.

När gemeneman tänker på transporter och åkerier är det ofta gods som man själv skulle kunna tänka sig att skicka eller få skickat till sig. Dock är denna del av åkeriernas hantering väldigt liten jämfört med övriga transporter.

Åkerinäringen har väldigt många olika typer av transporter men de vanligaste och viktigaste transporterna lastbilsföretag och åkerier gör dagligen i Sverige är.

  • Bränsletransporter
  • Livsmedelstansport
  • Transporter av kemikalier och farliga ämnen som åkerierna gör dagligen

Åkeriernas Bränsletransporter

Bränsle till bilar och oljepannor i form av bensin och diesel är en stor del av åkeriernas verksamhet och i Sverige finns det cirka fyra och en halv miljon bilar som förbrukar i snitt drygt 1000 liter bränsle. För att transportera bränsle måste åkeriet ha förare med ADR-intyg där ADR står för ADR är en förkortning European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

Kemikalietransporter

På samma sätt som för bränsletransporter så kör åkerierna mycket kemikalier vilka också dessa kräver ADR-intyg. Det finns ett system för varningsmärkning av transporterna så att både förare, räddningspersonal, bärgare och allmänheten ska veta vilket gods som transporteras.

Avfallstransporter

Åkeriers Avfallstransporter

Det finns åkerier som specialiserat sig på miljötransporter och avfallstransporter. De som fraktas är ofta industriavfall eller avfall från kommuner och landsting.

Virkestransporter utförs av små åkerier

Sverige är ett mycket stor pappers- och virkesproducent. Detta innebär att det finns många åkerier i norra delarna av Sverige som fokuserar på virkestransporter. Många virkesåkerier är fåmansbolag som oftast består av en virkesbil och kanske två åkare.

Normalt brukar virkesåkarna gå ihop i transportföreningar för att bättre kunna säkra upp långa avtal gentemot sina kunder.

Livsmedelstransporter

En stor del av vad hushållen förbrukar viktmässigt är livsmedel som ska köras med lastbil dels från matproducenterna till distributionscentralerna och vidare till butikerna. De större livsmedelskedjorna har egna bilar men använder sig i allt större utsträckning av åkerier som sköter transporterna av mat.

Åkerier inom Jordbrukssektorn

Åkeri

Jordbruket kräver mycket transporter i form utsäde, gödsel, bekämpningsmedel. Även det som odlats i form av grödor behöver transporteras vilket ofta sker av fristående åkerier. De mindre åkerierna genomför ofta transporten av mjölk till mejerierna och djurtransporterna.

Åkeriernas största område är Bygg och Anläggning

Bygg- och anläggningstransporter är det största transportområdet i Sverige och cirka 1/3-del av all transporterad vikt i landet är inom bygg och anläggningssektorn. Detta innebär att antalet åkerier, som ofta har en eller några lastbilar, inom denna sektor är mycket stort.

Vissa åkare är specialiserade på vägbyggen och en del åkerier fokuserar på enskilda större byggbolag.Mer fakta om speditörer och transportörer

Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om speditörer men också en del roliga och kul saker om frakt av gods och spedition.Meny - Speditör
Till förstasidan på www.speditör.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
SpeditörslönUtbildningArbetaNyheter