Speditör - Massor med speditör

Lastbilens påverkan på miljö och säkerhet

Lastbil & säkerhet

Körtider och Vilopass

För att säkerställa säkerheten vid lastbilskörning gäller följande för lastbil över 3½ ton.

 • Körtiden ska registreras av färdskrivaren eller om den är ur funktion av föraren.
 • Max körtid för lastbilar över 3½ ton är 9 timmar, upp till 10 timmar 2 gånger/vecka är tillåtet.
 • Max körtid är 56 timmar/vecka.
 • Max körtid är 90 timmar på två veckor.
 • Varje körpass på maximalt 4½ timma ska efterföljas av rast på minst 45 minuter. Rasten kan delas i två perioder om 15 minuter respektive 30 minuter.
 • Under en rast mellan två körpass med lastbil får inget annat arbete utföras.
 • Den dagliga körtiden är den totala körtiden för lastbilen eller lastbilarna som gått mellan dygnsvilorna.
 • Inom 24 timmar efter avslutad dygnsvila ska nästa dygnsvila påbörjas.
 • En dygnsvila är minst 11 timmar sammanhängande tid eller uppdelat i två perioder på minst 3 + 9 timmar.
 • Reducerad dygnsvila är minst 9 sammanhängande timmar och kan tas ut max tre gånger per 2-veckor.
 • Inom 6x24 timmar efter avslutad veckovila ska nästa veckovila påbörjas.
 • En veckovila är normalt minst 45 sammanhängande timmar men varannan vecka kan en reducerad veckovila om minst 24 sammanhängande timmar tas ut.

Energiförbrukning från lastbilar

Att frakta gods med hjälp av lastbil är omkring 7 ggr så energieffektivt som att frakta godset med flygtransport. Vid en jämförelse med sjötransport är förhållandena de omvända då lastbilstransporten kräver 7 ggr mer energi mer kilogram gods per kilometer. Järnväg är dock ännu mer effektivt och skillnaden mellan lastbil och järnväg är att det går åt cirka 10 ggr mer energi för transport med lastbil.

Miljöpåverkan från lastbilar

Lastbil & Miljö

Lastbilar står för en stor del av utsläpp av växthusgaser. Lastbilar bidrar även till luftföroreningar i form av en del partiklar från dieselförbränning och vägmaterial som rivs upp. Ljudnivåerna för lastbilsmotorerna har minskat 20-fallt de senaste 30 åren men vägljudet har inte minskat i samma omfattning.

Säkerheten med lastbilar

Lastbilar medverkar i cirka 1/5-del av alla dödsolyckor vilket är något mer an lastbilarnas andel av trafikkilometrarna. Dock så är lastbilarna relativt sällan orsaken till dödsolyckan utan ofta är det en personbil som kommit över på fel sida vägen vilket ofta resulterar i en mycket allvarlig olycka.


Mer fakta om speditörer och transportörer

Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om speditörer men också en del roliga och kul saker om frakt av gods och spedition.Meny - Speditör
Till förstasidan på www.speditör.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
SpeditörslönUtbildningArbetaNyheter